آسمان مشترک / آرزو نوری

به خیابان بیا
بگذار آسمان
با ریه هایت نفس بکشد
و درختان باران زده
از عطر تن ات
معطر شوند

حالا که سقف مشترکی نداریم
به خیابان بیا
تا آسمان مشترکی
بالای سرمان باشد

One Reply to “آسمان مشترک / آرزو نوری”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.